• 48
 • 1
 • 49
 • 55
 • 972
 • 1
 • 33
 • 44
 • 375
 • 370
 • 61
 • 380
 • 353
 • 47
 • 39
 • 46
 • 7
 • 420
 • 371
 • 31
 • 7
 • 45
 • 27
 • 43
 • 354
 • 58
 • 51
 • 36
 • 373
 • 54
EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa wzrosła do poziomu 1.09. Para walutowa GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.28. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.75. Para walutowa USD/JPY wzrosła do poziomu 111 i porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa USD/CHF nadal notowana jest na poziomie 0.99 i porusza się w pozytywnym trendzie. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 1263. Oczekiwane wiadomości W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 16:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii, Australii oraz Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0950. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0923. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2843. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2825. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7553. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7505. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 111.47. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 110.97. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9937. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9919. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1265. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1260. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa nadal notowana jest w pobliżu poziomu 1.08. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.27. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.75. Para walutowa USD/JPY notowana jest na poziomie 110 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w pobliżu poziomu 0.99. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 1272. Oczekiwane wiadomości W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii, Australii i Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0871. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0851. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2803. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2774. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7566. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7551. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 110.22. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 109.58. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9969. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9951. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1277. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1271. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD EUR/USD na początku tygodnia poruszała się zmiennie, zamykając sesję wzrostem w pobliżu poziomu 1.0722. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0777. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0706 i 1.0641. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech (kwiecień), oprocentowanie depozytów, decyzję w sprawie stóp procentowych (kwiecień), konferencję prasową EBC oraz na wskaźnik CPI (r/r) (kwiecień). W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Kashkari, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board (kwiecień), sprzedaż nowych nieruchomości (marzec), zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(marzec), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)(marzec) oraz na PKB (k/k)(Q1). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0722 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.0641 – SPRZEDAJ Rekomendacja: KUP   GBP/USD GBP/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się w wąskim korytarzu, zamykając sesję w pobliżu poziomu 1.2805. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2878. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.2681 i 1.2514. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na PKB (r/r)(Q1) oraz na PKB (k/k)(Q1). W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Kashkari, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board (kwiecień), sprzedaż nowych nieruchomości (marzec), zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(marzec), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)(marzec) oraz na PKB (k/k)(Q1). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.2878 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.2514 – SPRZEDAJ Rekomendacja: KUP   AUD/USD AUD/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję w pobliżu poziomu 0.7541. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7595 i 0.7546. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7490. W Australii warto zwrócić uwagę na wskaźnik CPI (k/k)(Q1) oraz na wskaźnik CPI (r/r)(Q1). W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Kashkari, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board (kwiecień), sprzedaż nowych nieruchomości (marzec), zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(marzec), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)(marzec) oraz na PKB (k/k)(Q1). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7595 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.7490 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   USD/JPY USD/JPY para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 109.03. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.48. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 108.85 i 108.31. W Japonii warto zwrócić uwagę na konferencję prasową BoJ, wydatki gospodarstw domowych (m/m)(marzec), wydatki gospodarstw domowych (r/r)(marzec), ogólnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (r/r)(marzec), bazowy wskaźnik CPI w Tokio (r/r)(kwiecień) oraz na produkcję przemysłową (m/m)(marzec). W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Kashkari, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board (kwiecień), sprzedaż nowych nieruchomości (marzec), zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(marzec), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)(marzec) oraz na PKB (k/k)(Q1). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 109.48 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 108.31 – SPRZEDAJ Rekomendacja: KUP   USD/CHF Para walutowa USD/CHF w zeszłym tygodniu poruszała się zmiennie, zamykając sesję w pobliżu poziomu 0.9939. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0047 i 0.9999. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9939. W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na wskaźniki wiodące KOF (kwiecień). W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Kashkari, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board (kwiecień), sprzedaż nowych nieruchomości (marzec), zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(marzec), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)(marzec) oraz na PKB (k/k)(Q1). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0047 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.9939 – SPRZEDAJ Rekomendacja: SPRZEDAJ   Gold Cena złota poruszała się zmiennie, zamykając sesję w pobliżu poziomu 1284. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1292. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1282 i 1273. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1292 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1273 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
 • Wysokie przychody Wysokie zyski
  w krótkim czasie
 • 250,000 Traderów Jesteśmy platformą
  nr 1 na świecie
 • Najlepsze aktywa Akcje, waluty, towary oraz indeksy
  w jednym miejscu
 • Integralność Inwestuj bez obaw we wszystkie rodzaje opcji binarnych
5 najlepszych traderów na uTrader
Kraj Imię Zysk Aktywa Narzędzie Data
ivan $ 4 400,00 OIL-JULY17 (BRENT) Regularna 21/04/2017 08:30
Faye $ 4 250,00 EUR/USD Regularna 21/04/2017 17:10
Ryszard $ 2 812,12 GBP/JPY Regularna 21/04/2017 17:10
Perampalam $ 1 760,00 OIL-JULY17 (BRENT) Regularna 25/04/2017 12:00
Mary $ 1 760,00 ALIBABA Regularna 24/04/2017 20:00
Trendy biznesu
EUR/USD 55
45
USD/JPY 45
55
AUD/USD 51
49
GBP/USD 51
49
EUR/JPY 53
47
USD/CAD 47
53
EUR/GBP 59
41
EUR/AUD 52
48
USD/CHF 49
51
GOLD 58
42
Witaj
na platformie uTrader
Najlepsza platforma dla Opcji Binarnych. Załóż konto i naucz się inwestować jak profesjonaliści. Ciesz się niezawodną i szybką obsługą, która pozowoli Ci na trading różnymi aktywami i zyski do 85% z każdej inwestycji.
 • Wysoki dochód
 • Darmowy trening
 • Wygodna platforma
Otwórz konto
Dowiedz się więcej
Światowy lider wśród platform do handlu opcjami binarnymi
Inwestuj mądrze i zdobądź
wysokie zyski!

uTrader – to Twoja szansa na rozpoczęcie handlu opcjami binarnymi w zaledwie kilka minut z minimalnym kapitałem i bez znaczenia z jakim poziomem doświadczenia i wiedzy.

Dlaczego opcje binarne:

Wysokie zyski:kwota zysków może być kilka razy wyższa, niż ta, którą możesz uzyskać na rynku Forex przy tej samej inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem:ryzyko oraz zyski są z góry ustalone, więc możesz ocenić je przed dokonaniem inwestycji.

Dostępność: możesz rozpocząć trading z niewielką kwotą inwestycji.

Prosty i wygodny proces handlowy.

Dzięki wszystkim tym zaletom opcje binarne stały się jednym z najprostszych i najszybciej rozwijających się segmentów rynku obok Forexu i handlu w oparciu o aktywa.

Dlaczego uTrader:
 • Do 85% zysku dla klasycznych opcji binarnych oraz 650% dla opcji One Touch.
 • Brak spreadów oraz opłat transakcyjnych.
 • Szybki proces wpłat i wypłat.
 • Szeroki wybór narzędzi handlowych oraz ponad 90 aktywów.
 • Szybka i niezawodna obsługa klienta.

uTrader umożliwia Ci prosty i komfortowy trading z solidnymi zyskami przy możliwie najkrótszym okresie czasu.

Zacznij teraz
 • +48
 • +1
 • +49
 • +55
 • +972
 • +1
 • +33
 • +44
 • +375
 • +370
 • +61
 • +380
 • +353
 • +47
 • +39
 • +46
 • +7
 • +420
 • +371
 • +31
 • +7
 • +45
 • +27
 • +43
 • +354
 • +58
 • +51
 • +36
 • +373
 • +54