Онлайн чат
 • 48
 • 1
 • 49
 • 55
 • 972
 • 1
 • 33
 • 44
 • 375
 • 370
 • 61
 • 380
 • 353
 • 47
 • 39
 • 46
 • 7
 • 420
 • 371
 • 31
 • 7
 • 45
 • 27
 • 43
 • 354
 • 58
 • 51
 • 36
 • 373
 • 54
EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.12. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 1.32. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 0.76. USD/JPY nadal porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 100. Para walutowa USD/CHF wzrosła do poziomu 0.96 i porusza się w negatywnym trendzie. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa spadła do poziomu 1320. Oczekiwane wiadomości W Europie warto zwrócić uwagę na ważne dane statystyczne o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 14:00 i 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 10:30 i 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Australii polecamy zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto AUD o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Japonii warto zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto JPY o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1293. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1280. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.3215. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3186. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7633. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7617. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 100.57. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.37. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9682. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9664. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1324. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1320. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD porusza się w wąskim kortarzu w pobliżu poziomu 1.12. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 1.32. AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 0.76. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 100. Para walutowa USD/CHF porusza się w pobliżu poziomu 0.96. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa spadła do poziomu 1325. Oczekiwane wiadomości W Europie warto zwrócić uwagę na ważne dane statystyczne o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii i Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Australii warto zwrócić uwagę na opublikowane dane statystyczne. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1275. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1258. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.3263. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3218. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7671. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7583. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 100.61. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.38. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9676. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9661. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1326. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1323. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.12. Para walutowa GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.31. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu i nadal jest notowana na poziomie 0.76. Para walutowa USD/JPY nadal notowana jest na poziomie 100 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.96. Cena złota porusza się w negatywnym trendzie. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1336. Oczekiwane wiadomości W Europie warto zwrócić uwagę na ważne dane statystyczne o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 15:45 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wnioski o kredyt hipoteczny zaakceptowane przez BBA o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii i Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1309. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1291. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ)   GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.3201. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3175. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7722. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7583. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 100.51. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.18. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9643. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9625. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1339. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1336. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
 • Wysokie przychody Wysokie zyski
  w krótkim czasie
 • 250,000 Traderów Jesteśmy platformą
  nr 1 na świecie
 • Najlepsze aktywa Akcje, waluty, towary oraz indeksy
  w jednym miejscu
 • Integralność Inwestuj bez obaw we wszystkie rodzaje opcji binarnych
5 najlepszych traderów na uTrader
Kraj Imię Zysk Aktywa Narzędzie Data
Babatunde $ 5 635,04 USD/JPY Regularna 19/08/2016 17:10
ludmiła $ 4 613,36 BRENT CRUDE OIL-APR16 Regularna 24/08/2016 19:00
Rocky $ 4 400,00 EUR/USD Regularna 23/08/2016 23:00
Marcin $ 3 331,06 EUR/USD Regularna 23/08/2016 15:00
stephen $ 2 749,12 USD/CAD Regularna 19/08/2016 09:00
Trendy biznesu
EUR/USD 50
50
USD/JPY 53
47
AUD/USD 49
51
EUR/JPY 53
47
GBP/USD 47
53
GOLD 54
46
EUR/GBP 48
52
USD/CAD 53
47
USD/CHF 58
42
EUR/AUD 51
49
Witaj
na platformie uTrader
Najlepsza platforma dla Opcji Binarnych. Załóż konto i naucz się inwestować jak profesjonaliści. Ciesz się niezawodną i szybką obsługą, która pozowoli Ci na trading różnymi aktywami i zyski do 85% z każdej inwestycji.
 • Wysoki dochód
 • Darmowy trening
 • Wygodna platforma
Otwórz konto
Dowiedz się więcej
Światowy lider wśród platform do handlu opcjami binarnymi
Inwestuj mądrze i zdobądź
wysokie zyski!

uTrader – to Twoja szansa na rozpoczęcie handlu opcjami binarnymi w zaledwie kilka minut z minimalnym kapitałem i bez znaczenia z jakim poziomem doświadczenia i wiedzy.

Dlaczego opcje binarne:

Wysokie zyski:kwota zysków może być kilka razy wyższa, niż ta, którą możesz uzyskać na rynku Forex przy tej samej inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem:ryzyko oraz zyski są z góry ustalone, więc możesz ocenić je przed dokonaniem inwestycji.

Dostępność: możesz rozpocząć trading z niewielką kwotą inwestycji.

Prosty i wygodny proces handlowy.

Dzięki wszystkim tym zaletom opcje binarne stały się jednym z najprostszych i najszybciej rozwijających się segmentów rynku obok Forexu i handlu w oparciu o aktywa.

Dlaczego uTrader:
 • Do 85% zysku dla klasycznych opcji binarnych oraz 650% dla opcji One Touch.
 • Brak spreadów oraz opłat transakcyjnych.
 • Szybki proces wpłat i wypłat.
 • Szeroki wybór narzędzi handlowych oraz ponad 90 aktywów.
 • Szybka i niezawodna obsługa klienta.

uTrader umożliwia Ci prosty i komfortowy trading z solidnymi zyskami przy możliwie najkrótszym okresie czasu.

Zacznij teraz
 • +48
 • +1
 • +49
 • +55
 • +972
 • +1
 • +33
 • +44
 • +375
 • +370
 • +61
 • +380
 • +353
 • +47
 • +39
 • +46
 • +7
 • +420
 • +371
 • +31
 • +7
 • +45
 • +27
 • +43
 • +354
 • +58
 • +51
 • +36
 • +373
 • +54