Онлайн чат
 • 48
 • 1
 • 49
 • 55
 • 972
 • 1
 • 33
 • 44
 • 375
 • 370
 • 61
 • 380
 • 353
 • 47
 • 39
 • 46
 • 7
 • 420
 • 371
 • 31
 • 7
 • 45
 • 27
 • 43
 • 354
 • 58
 • 51
 • 36
 • 373
 • 54
EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.12. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.29. Para walutowa AUD/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.76. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 100 w wąskim korytarzu. USD/CHF spadła do poziomu 0.96 i porusza się w wąskim korytarzu. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa wzrosła do poziomu 1334. Oczekiwane wiadomości Dzisiaj w Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych o godzinie 15:00, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board o godzinie 16:00 oraz na przemówienie członka FOMC, Stanley Fischer o godzinie 17:15 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1252. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1238. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2991. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2948. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7667. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7610. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 100.88. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.07. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9699. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9687. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1339. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1334. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD Para walutowa EUR/USD na początku tygodnia poruszała się w negatywnym trendzie, następnie wartość pary walutowe wzrosła zamykając sesję na poziomie 1.1221. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1256. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1186 i 1.1122. W Europie w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech we wrześniu, zmianę bezrobocia w Niemczech we wrześniu oraz wskaźnik CPI. W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości w sierpniu, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, bazowe zamówienia środków trwałych, zapasy ropy naftowej oraz PKB (k/k) (Q2). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1256 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.1122 – SPRZEDAJ Rekomendacja: KUP   GBP/USD W zeszłym tygodniu para walutowa GBP/USD poruszała się w negatywnym trendzie, pod koniec tygodnia wartość aktywa gwałtownie wzrosła następnie spadła zamykając sesję na poziomie 1.2960. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.2997 i 1.3120. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2913. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na PKB (r/r) (Q2) oraz PKB (k/k) (Q2). W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości w sierpniu, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, bazowe zamówienia środków trwałych, zapasy ropy naftowej oraz PKB (k/k) (Q2). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.3120 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.2913 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   AUD/USD AUD/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się w pozytywnym trendzie, ale pod koniec tygodnia para walutowa spadła do poziomu 0.7622. W tym tygodniu nie wyklucza się dalszych spadków. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7673. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7599 i 0.7530. W Australii warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości HIA (m/m) oraz kredyty sektora prywatnego (m/m). W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości w sierpniu, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, bazowe zamówienia środków trwałych, zapasy ropy naftowej oraz PKB (k/k) (Q2). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7673 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.7530 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   USD/JPY USD/JPY w ciągu tygodnia poruszała się różnych kierunkach, zamykając sesję na poziomie 101.98. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 101.37 i 102.78. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.09. W Japonii w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wydatki gospodarstw domowych (m/m), wskaźników miejsc pracy/ubiegających się, ogólnokrajowy bazowy wskaźnik CPI w sierpniu. W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości w sierpniu, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, bazowe zamówienia środków trwałych, zapasy ropy naftowej oraz PKB (k/k) (Q2). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 102.78 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 100.09 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   USD/CHF Para walutowa USD/CHF w ubiegłym tygodniu poruszała się w negatywnym trendzie, zamykając sesję na poziomie 0.9699. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9732 i 0.9813. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9659. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości w sierpniu, wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, bazowe zamówienia środków trwałych, zapasy ropy naftowej oraz PKB (k/k) (Q2). Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9813 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.9659 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   Gold Wykres ceny złota zamknął sesję na poziomie 1337. Możliwe są dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1343. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1324 i 1307. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1343 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1307 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.   EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.12. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 1.29. Para walutowa AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 0.76. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 100 i porusza się w wąskim korytarzu. USD/CHF nadal porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.97. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa wzrosła do poziomu 1333. Oczekiwane wiadomości W Europie dzisiaj warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 10:00 oraz na przemówienie prezesa EBC Draghi o godzinie 17:05 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 16:00 oraz na przemówienie członka FOMC, Kashkari o godzinie 19:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii polecamy zwrócić uwagę na wnioski o kredyt hipoteczny zaakceptowane przez BBA o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego, Thomas Jordan o godzinie 11:30 czasu środkowoeuropejskiego. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1240. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1224. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2985. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2958. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7529. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7605. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 101.07. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 100.69. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9701. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9689. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1339. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1332. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
 • Wysokie przychody Wysokie zyski
  w krótkim czasie
 • 250,000 Traderów Jesteśmy platformą
  nr 1 na świecie
 • Najlepsze aktywa Akcje, waluty, towary oraz indeksy
  w jednym miejscu
 • Integralność Inwestuj bez obaw we wszystkie rodzaje opcji binarnych
5 najlepszych traderów na uTrader
Kraj Imię Zysk Aktywa Narzędzie Data
Marcin $ 4 907,10 BRENT CRUDE OIL-APR16 Regularna 21/09/2016 11:00
Marcin $ 4 562,66 USD/JPY Regularna 21/09/2016 11:00
Rocky $ 4 375,00 APPLE Regularna 23/09/2016 17:10
Hadi $ 2 715,00 GOLD Regularna 20/09/2016 20:00
Robert $ 2 715,00 ALPHABET (Google) Regularna 22/09/2016 20:00
Trendy biznesu
EUR/USD 50
50
USD/JPY 53
47
AUD/USD 49
51
GBP/USD 47
53
EUR/JPY 53
47
GOLD 54
46
EUR/GBP 48
52
USD/CAD 53
47
USD/CHF 58
42
EUR/AUD 51
49
Witaj
na platformie uTrader
Najlepsza platforma dla Opcji Binarnych. Załóż konto i naucz się inwestować jak profesjonaliści. Ciesz się niezawodną i szybką obsługą, która pozowoli Ci na trading różnymi aktywami i zyski do 85% z każdej inwestycji.
 • Wysoki dochód
 • Darmowy trening
 • Wygodna platforma
Otwórz konto
Dowiedz się więcej
Światowy lider wśród platform do handlu opcjami binarnymi
Inwestuj mądrze i zdobądź
wysokie zyski!

uTrader – to Twoja szansa na rozpoczęcie handlu opcjami binarnymi w zaledwie kilka minut z minimalnym kapitałem i bez znaczenia z jakim poziomem doświadczenia i wiedzy.

Dlaczego opcje binarne:

Wysokie zyski:kwota zysków może być kilka razy wyższa, niż ta, którą możesz uzyskać na rynku Forex przy tej samej inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem:ryzyko oraz zyski są z góry ustalone, więc możesz ocenić je przed dokonaniem inwestycji.

Dostępność: możesz rozpocząć trading z niewielką kwotą inwestycji.

Prosty i wygodny proces handlowy.

Dzięki wszystkim tym zaletom opcje binarne stały się jednym z najprostszych i najszybciej rozwijających się segmentów rynku obok Forexu i handlu w oparciu o aktywa.

Dlaczego uTrader:
 • Do 85% zysku dla klasycznych opcji binarnych oraz 650% dla opcji One Touch.
 • Brak spreadów oraz opłat transakcyjnych.
 • Szybki proces wpłat i wypłat.
 • Szeroki wybór narzędzi handlowych oraz ponad 90 aktywów.
 • Szybka i niezawodna obsługa klienta.

uTrader umożliwia Ci prosty i komfortowy trading z solidnymi zyskami przy możliwie najkrótszym okresie czasu.

Zacznij teraz
 • +48
 • +1
 • +49
 • +55
 • +972
 • +1
 • +33
 • +44
 • +375
 • +370
 • +61
 • +380
 • +353
 • +47
 • +39
 • +46
 • +7
 • +420
 • +371
 • +31
 • +7
 • +45
 • +27
 • +43
 • +354
 • +58
 • +51
 • +36
 • +373
 • +54