Онлайн чат
 • 48
 • 1
 • 49
 • 55
 • 972
 • 1
 • 33
 • 44
 • 375
 • 370
 • 61
 • 380
 • 353
 • 47
 • 39
 • 46
 • 7
 • 420
 • 371
 • 31
 • 7
 • 45
 • 27
 • 43
 • 354
 • 58
 • 51
 • 36
 • 373
 • 54
EUR/USD EUR/USD na początku tygodnia poruszał się zmiennie. Pod koniec tygodnia para walutowa spadła, zamykając sesję na poziomie 1.0882. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0942 i 1.1033. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0859. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (październik), wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech (październik) oraz na pozycje spekulacyjne netto w EUR. W USA warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q3), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (wrzesień), bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(wrzesień), zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości (wrzesień) oraz na wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0942 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.0859 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   GBP/USD GBP/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję w wąskim korytarzu na poziomie 1.2227. Możliwe są dalsze spadki, należy obserwować ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.2235 i 1.2330. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2169. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na PKB (k/k)(Q3), PKB (r/r)(Q3) oraz na pozycje spekulacyjne netto w GBP. W USA warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q3), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (wrzesień), bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(wrzesień), zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości (wrzesień) oraz na wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.2330 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1.2169 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   AUD/USD AUD/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję spadkiem na poziomie 0.7604. Nie wyklucza się dalszych spadków. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7650 i 0.7734. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7586. W Australii warto zwrócić uwagę na wskaźnik CPI (k/k)(Q3), CPI (r/r)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości HIA (m/m)(październik). W USA warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q3), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (wrzesień), bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(wrzesień), zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości (wrzesień) oraz na wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7734 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.7586 – SPRZEDAJ Rekomendacja: SPRZEDAJ   USD/JPY USD/JPY w zeszłym tygodniu poruszał się w negatywnym trendzie, zamykając sesję wzrostem na poziomie 103.82. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 104.19. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 103.66 i 103.15. W Japonii warto zwrócić uwagę na  bilans handlowy, wyrównany sezonowo, wydatki gospodarstw domowych (m/m)(wrzesień), wydatki gospodarstw domowych (r/r)(wrzesień) oraz na wskaźnik miejsc pracy/ubiegających się (wrzesień). W USA warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q3), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (wrzesień), bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(wrzesień), zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości (wrzesień) oraz na wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 104.19 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 103.15 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ   USD/CHF Para walutowa USD/CHF w zeszłym tygodniu poruszała się w wąskim korytarzu, zamykając sesję wzrostem na poziomie 0.9930. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9961. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9896 i 0.9850. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q3), indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (wrzesień), bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(wrzesień), zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości (wrzesień) oraz na wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9961 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 0.9850 – SPRZEDAJ Rekomendacja: KUP   Gold Cena złota w zeszłym tygodniu poruszała się zmiennie, zamykając sesję w wąskim korytarzu na poziomie 1265. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1274. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1263 i 1253. Taktyka do handlu opcjami binarnymi: - w przypadku wzrostów cel na poziomie 1274 – KUP - w przypadku spadków cel na poziomie 1253 – SPRZEDAJ Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.   EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.08. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.21. Para walutowa AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie i pozostaje na poziomie 0.76. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 103 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w pobliżu poziomu 0.99. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa wzrosła do poziomu 1263. Oczekiwane wiadomości W Europie dzisiaj warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 9:30 i 10:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 13:05 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na trendy zamówień przemysłowych (CBI) o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii i Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0884. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0859. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2231. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2184. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7615. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7590. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 103.99. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 103.78. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9955. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9928. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1267. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1262. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji. EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.08. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.22. Para walutowa nadal AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.76. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 104 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF porusza się w pobliżu poziomu 0.99 w wąskim korytarzu. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Cena aktywa wzrosła do poziomu 1262. Oczekiwane wiadomości W Europie dzisiaj warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Bundesbanku Weidmann o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA dzisiaj warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC Tarullo o godzinie 16:15 oraz na dane statystyczne o godzinie 19:00 i 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto w GBP o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Australii warto zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto w AUD o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. Propozycje inwestycyjne EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0929. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0895. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2259. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2228. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7635. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7616. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 104.19. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 103.94. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9953. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9922. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).   GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1266. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1261. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ). Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
 • Wysokie przychody Wysokie zyski
  w krótkim czasie
 • 250,000 Traderów Jesteśmy platformą
  nr 1 na świecie
 • Najlepsze aktywa Akcje, waluty, towary oraz indeksy
  w jednym miejscu
 • Integralność Inwestuj bez obaw we wszystkie rodzaje opcji binarnych
5 najlepszych traderów na uTrader
Kraj Imię Zysk Aktywa Narzędzie Data
Nana $ 4 553,73 EUR/USD Regularna 18/10/2016 11:00
Jean $ 4 375,00 USD/CAD Regularna 21/10/2016 17:10
Krzysztof $ 2 220,65 McDONALD'S Regularna 21/10/2016 20:00
Faisal $ 2 154,45 NETFLIX Regularna 18/10/2016 20:00
Arkadiusz $ 1 760,00 McDONALD'S Regularna 21/10/2016 20:00
Trendy biznesu
EUR/USD 50
50
USD/JPY 53
47
AUD/USD 49
51
GBP/USD 47
53
EUR/JPY 53
47
GOLD 54
46
EUR/GBP 49
51
USD/CAD 53
47
USD/CHF 57
43
EUR/AUD 51
49
Witaj
na platformie uTrader
Najlepsza platforma dla Opcji Binarnych. Załóż konto i naucz się inwestować jak profesjonaliści. Ciesz się niezawodną i szybką obsługą, która pozowoli Ci na trading różnymi aktywami i zyski do 85% z każdej inwestycji.
 • Wysoki dochód
 • Darmowy trening
 • Wygodna platforma
Otwórz konto
Dowiedz się więcej
Światowy lider wśród platform do handlu opcjami binarnymi
Inwestuj mądrze i zdobądź
wysokie zyski!

uTrader – to Twoja szansa na rozpoczęcie handlu opcjami binarnymi w zaledwie kilka minut z minimalnym kapitałem i bez znaczenia z jakim poziomem doświadczenia i wiedzy.

Dlaczego opcje binarne:

Wysokie zyski:kwota zysków może być kilka razy wyższa, niż ta, którą możesz uzyskać na rynku Forex przy tej samej inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem:ryzyko oraz zyski są z góry ustalone, więc możesz ocenić je przed dokonaniem inwestycji.

Dostępność: możesz rozpocząć trading z niewielką kwotą inwestycji.

Prosty i wygodny proces handlowy.

Dzięki wszystkim tym zaletom opcje binarne stały się jednym z najprostszych i najszybciej rozwijających się segmentów rynku obok Forexu i handlu w oparciu o aktywa.

Dlaczego uTrader:
 • Do 85% zysku dla klasycznych opcji binarnych oraz 650% dla opcji One Touch.
 • Brak spreadów oraz opłat transakcyjnych.
 • Szybki proces wpłat i wypłat.
 • Szeroki wybór narzędzi handlowych oraz ponad 90 aktywów.
 • Szybka i niezawodna obsługa klienta.

uTrader umożliwia Ci prosty i komfortowy trading z solidnymi zyskami przy możliwie najkrótszym okresie czasu.

Zacznij teraz
 • +48
 • +1
 • +49
 • +55
 • +972
 • +1
 • +33
 • +44
 • +375
 • +370
 • +61
 • +380
 • +353
 • +47
 • +39
 • +46
 • +7
 • +420
 • +371
 • +31
 • +7
 • +45
 • +27
 • +43
 • +354
 • +58
 • +51
 • +36
 • +373
 • +54