Indeks koniunktury gospodarczej (Economy Watchers Current Index) Japonii 51,4 wobec prognozy 50,0
Indeks koniunktury gospodarczej (Economy Watchers Current Index) Japonii pozostała na niezmienionym poziomie nieoczekiwanie w ubiegłym miesiącu, oficjalne dane ukazały się w czwartek.

Zgodnie z raportem instytucji Urząd Rady Ministrów wartość wskaźnika Indeks koniunktury gospodarczej (Economy Watchers Current Index) Japonii pozostała na niezmienionym poziomie sezonowo wyrównanych 51,4 z 51,4 w poprzednim miesiącu którego dane liczbowe zostały skorygowane w dół z 52,5.

Analitycy oczekiwali, że wartość wskaźnika Indeks koniunktury gospodarczej (Economy Watchers Current Index) Japonii w ubiegłym miesiącu spadnie 50,0.