Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności uTrader (zwanego dalej "my, nasze lub nas") jest poinformowanie traderów (zwanych dalej "Państwo") o naszych procedurach oraz polityce w zakresie ujawniania, zbierania oraz wykorzystania jakichkolwiek danych osobowych, które zostały zebrane podczas Państwa wizyty na naszej stronie uTrader.com (dalej zwanej "Strona") lub gdy wchodzicie na naszą stronę poprzez naszą mobilną aplikację (dalej zwaną "Usługa").

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w tej polityce w dowolnym momencie. W przypadku istotnych zmian zmodyfikujemy tę politykę dla ich odzwierciedlenia, a także opublikujemy zawiadomienie na temat tych zmian na naszej stronie internetowej. Z tego powodu zalecamy regularne odwoływanie się do tej polityki.

Ta polityka stanowi istotną część Ogólnych Zasad i Warunków (zwanych dalej "Regulamin") dla naszej strony internetowej.

Zbieranie informacji

Informacje umożliwiające identyfikację

Podczas korzystania z naszej Usługi, poprosimy o określonie danych osobowych, które zostaną wykorzystane do identyfikacji, kontaktowania się z Państwem oraz zarządzania Waszym kontem (dalej zwane "Dane osobowe"). Te informacje zostaną też wykorzystane dla udostępnienia Państwu niektórych ograniczonych części strony oraz usługi. Dane osobowe, o które poprosimy mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Możemy zachować informacje dotyczące Państwa aktywności handlowej, oprócz monitorowania i nagrywania niektórych, lub wszystkich, łączności między Państwem i uTrader. Niektóre linki na Stronie mogą nam także pomagać w namierzaniu, które z nich potem śledziliście.

Informacje nie umożliwiające identyfikacji

Będziemy zbierać następujące informacje podczas używania przez Państwa naszej Usługi i/lub Strony:

Informacje zebrane przez Państwa przeglądarkę za każdym razem gdy odwiedzicie stronę internetową (dalej zwane "Dziennik danych"). Dziennik danych utrzymywany przez nas może zawierać, ale nie jest ograniczony do, typ przeglądarki na Państwa komputerze, adres protokołu IP, poprzednio odwiedzaną przez Państwa stronę oraz informacje, których poszukujecie na Stronie podczas korzystania z Usługi. Za Państwa zgodą, możemy także zachować PushID oraz Mobile IP, jeśli używacie urządzenia mobilnego do korzystania z naszej Usługi.

Wykorzystujemy ciasteczka, czyli "cookies" dokładnie tak jak inne strony internetowe. Ciasteczko to mały plik tekstowy, wysyłany na twardy dysk Państwa komputera, umożliwiający przechowywanie zapisów. "Trwałe pliki cookie" są używane dla zapisania Państwa nazwy użytkownika oraz hasła dla Państwa logowania się na Stronę w przyszłości. "ID sesji cookie" to ciasteczko używane do włączania określonych funkcji Usługi oraz by pomóc nam w zrozumieniu, jak korzystacie Państwo z Usługi. Ten typ cookies również monitoruje ruch na stronie oraz łączne korzystanie z Usługi. Zmieniając opcje swojej przeglądarki możecie Państwo poinstruować ją by pytała przed zaakceptowaniem cookies ze stron internetowych lub zabronić jej akceptowania cookies w ogóle. Jednakowoż, jeśli nie zaakceptujecie cookies możecie nie mieć dostępu do wszystkich elementów Strony lub Usługi.

Korzystamy z serwisu analizy oglądalności stron internetowych w celu uzyskania informacji dotyczących używania Strony. Jest to serwis Google, Inc (dalej zwany "Google"). Cookie generuje informacje o tym, jak korzystacie Państwo ze Strony oraz o Państwa adresie IP, a informacje te mogą być przechowywane na serwerach Google. Następnie Google korzysta z tych informacji w celu sporządzania raportów na temat aktywności na stronach internetowych dla ich operatorów oraz świadczenia operatorom dodatkowych usług, które mają związek korzystaniem z internetu oraz aktywnością na stronach. Google może przesyłać zebrane informacje stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy, albo innym stronom trzecim, które zajmują się przetwarzaniem informacji w imieniu Google. Macie Państwo prawo nie zgodzić się na cookies ustawiając taką opcję na swojej wyszukiwarce, aczkolwiek może to ograniczyć korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Decydując się na skorzystanie ze Strony wyrażacie Państwo zgodę, aby Google przetwarzał dane o Was dla opisanych wyżej celów.

Witryny stron trzecich

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usługi. Nie mamy żadnej kontroli na innymi stronami internetowymi, usługami lub aplikacjami dostarczającymi informacji, reklam, a także banerów lub linków z poziomu Strony lub Usługi. Te witryny stron trzecich, usługi lub aplikacje mogą używać własnych cookies lub umieszczać inne pliki na twardym dysku Państwa komputera. Dane osobowe mogą być gromadzone z tytułu własnej polityki prywatności stron trzecich. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności stron trzecich umieszczonej na ich stronach internetowych, usługach lub aplikacjach, zanim z nich skorzystacie.

Jak wykorzystujemy informacje

Dane osobowe mogą być wykorzystane w każdym z wymienionych celów: (i) dostarczania Usługi, (ii) personalizowania Państwa doświadczeń, (iii) zarządzania używaniem Usługi plus wszystkimi kontami jakie macie Państwo u nas, (iv) dostarczania ofert, które możecie Państwo uznać za przydatne, w tym materiałów promocyjnych, marketingowych lub biuletynu, (v) informowania o ogłoszeniach serwisu, (vi) egzekwowania Warunków Użytkowania, (vii) kontaktowania się z Państwem w celu uzyskania opinii na temat Usługi oraz Strony, (viii) w imieniu strony trzeciej, a także (ix) rozwiązywania sporów między użytkownikami i Usługą lub Stroną oraz użytkownikami i nami. W przypadku gdy nie życzycie sobie Państwo otrzymywania ofert, ogłoszeń lub informacji, możecie w każdej chwili zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w materiałach informacyjnych.

Dane nieosobowe zostaną wykorzystane w celach podanych wyżej oraz w celu (i) poprawy Usługi oraz Strony, (ii) przeglądania i badania korzystania z Usługi i Strony, (iii) monitorowania administracji technicznej Usługą oraz Stroną, (iv) potwierdzenia, że użytkownicy spełniają wymagane kryteria dla przetwarzania ich zleceń, a także (v) generowania danych odnośnie zachowania użytkowników w odniesieniu do cech, zainteresowań, strony internetowej oraz Usługi.

Dane osobowe i nieosobowe mogą też zostać wykorzystane dla:

Zbiorowych Informacji oraz Informacji nie umożliwiających identyfikacji. Informacje nie będące o charakterze osobowym są dołączane, gdy udzielamy informacji zbiorczych w tym ofert i zapytań, które powstają w trakcie korzystania z Usługi włącznie z Dziennikiem danych oraz informacjami nie umożliwiającymi identyfikacji. Te informacje mogą być wykorzystywane przez strony trzecie dla profilowania pod kątem demograficznym, analizy branży, wysyłania określonych i ukierunkowanych reklam usług i produktów oraz dla innych celów komercyjnych.

Informacje połączone. Określone Informacje nie umożliwiające identyfikacji oraz Dane osobowe mogą być łączone w celu zapewnienia Państwu usług i informacji nakierowanych na Państwa preferencje oraz dla spersonalizowania i poprawienia Usługi oraz Strony. Jeśli któraś z Państwa Danych osobowych jest powiązana z innymi informacjami, zgodnie z niniejszą polityką prywatności, połączone informacje będą traktowane ściśle jako Dane osobowe.

Dostawcy usług. Dla ułatwienia świadczenia Usługi, mogą być, w naszym imieniu, zatrudnione firmy stron trzecich. Mogą one też świadczyć usługi administracyjne dla Strony i Usługi, w tym, ale nie ograniczone do, zarządzanie, konserwacja, przetwarzanie płatności, analiza sieci oraz hostingu i usługi zarządzania bazami danych. Dla wypełnienia zleconych zadań, te firmy stron trzecich mogą mieć dostęp do Danych osobowych. Firmy te są zobowiązane do przestrzegania wytycznych niniejszej Polityki prywatności.

Przestrzeganie prawa i porządku publicznego. Współpracujemy z funkcjonariuszami organów ścigania, rządami oraz podmiotami prywatnymi w celu przestrzegania i egzekwowania prawa. Ponieważ uważamy to za konieczne, i według naszego uznania, ujawnimy każdą informację na Państwa temat organom ścigania lub rządowym agencjom, gdy będziemy musieli zareagować na postępowania prawne lub dochodzenia, dla ochrony bezpieczeństwa osoby lub bezpieczeństwa publicznego, aby chronić naszej własności i praw, a także stron trzecich lub dla powstrzymania i zapobiegania działaniom, które uznamy, że są lub mogą stanowić zagrożenie, że będą nieetyczne, nieodpowiednie, nielegalne lub prawnie karalne.

Transfer biznesu. W przypadku fuzji, reorganizacji, sprzedaży, przejęcia części lub całości naszego majątku lub w przypadku bankructwa, możemy przenieść, sprzedać lub udostępnić Państwa Dziennik danych i Dane osobowe wraz z innymi informacjami.

W odniesieniu do niektórych usług możemy także zamieścić dodatkowe pomocnicze zasady ochrony danych.

Zmiany lub usuwanie Państwa danych

Nasi użytkownicy mają prawo do przeglądania, poprawiania, uaktualniania lub usuwania swoich Danych osobowych o ile nie są one zachowywane dla celów biznesowych lub przez prawo. Jeśli zdecydujecie się Państwo usunąć takie informacje, możemy deaktywować Państwa konto. Zgodnie z naszymi zasadami obowiązującymi w danym momencie, możemy usunąć wszystkie informacje dotyczące Państwa lub przez Państwa dostarczone.

Bezpieczeństwo

Ochrona Państwa danych to nasz problem i w tym celu strzeżemy ich przed nieautoryzowanym ujawnieniem i dostępem do nich, wykorzystując różne środki. Nie możemy jednak obiecać, że Państwa prywatne kontakty lub Dane osobowe będą chronione.

Prosimy nigdy nie odpowiadać na email żądający uaktualnienia jakichkolwiek Państwa Danych osobowych i skontaktować się działem obsługi klienta na [email protected].

Międzynarodowe przetwarzanie lub przesyłanie

Państwa dane mogą być przetwarzane, przesyłane lub przechowywane poza Państwa krajem, w miejscu, gdzie prawo ochrony danych osobowych może nie być tak rygorystyczne.

Kontakt z nami

Prosimy o kontakt z nami na [email protected] jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie tej Polityki.