Google stworzył program do śledzenia

Firma Google z myślą o bezpieczeństwie dzieci opracowała aplikację śledzenia dla smartfonów. Program nazywa się «Family Link» i daje rodzicom dostęp do konta dziecka. Korzystając z aplikacji, można zobaczyć czas korzystania programów oraz historię przeglądarki. Rodzice mogą również blokować niechciane oprogramowania z Google Play. Program jest obecnie dostępny w trybie testowym, tylko w USA, dla rodzin z dziećmi poniżej 13 lat.

Od początku miesiąca akcje Google wzrosły o 2,9% i w dalszym ciągu wzrastają. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji