Akcje Apple rosną

W przyszłym miesiącu firma Apple opublikuje wyniki finansowe za 3 kwartał tego roku, który już na tym etapie wywołuje duże zainteresowanie. Wartym podkreślenia jest fakt, że wcześniej wyniki spółki były negatywne ze względu na niski poziom sprzedaży. Według wstępnych danych sprzedaż iPhone SE wzrośnie ze względu na wysoki popyt. Wyniki zostaną opublikowane 26 lipca.

Wartość akcji Apple wzrosła o 1,25%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.