Akcje Facebook zostały przecenione

Użytkownicy Facebook skarżą się na powolną pracę oraz bardzo wolne logowanie do portalu społecznościowego. Istnieje jeszcze jeden problem: podczas korzystania z aplikacji Facebook na urządzeniach mobilnych długo ładują się inne strony przeglądane jednocześnie w przeglądarce.

Firma uważa, że problem ten istnieje ze względu na ilość osób, które jednocześnie próbują wejść na portal społecznościowy Facebook. Ze względu na to, że jednocześnie na stronę wchodzi około 4 mld osób mogą wystąpić opóźnienia przy ładowaniu. Mimo to Facebook obiecał rozwiązać ten problem oraz, że będzie kontynuować poprawę bezpieczeństwa sieci.

Po publikacji tych wiadomości akcje tej firmy zostały przecenione o 1,64 punktu czyli o 1,74%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.