Akcje Microsoft wzrosły

Popularność stworzonego przez Microsoft systemu operacyjnego Windows 10 wciąż wzrasta. Miesiąc po rozpoczęciu sprzedaży już ponad 75 mln użytkowników zainstalowały nowy system operacyjny. Ponadto do systemu Windows 10 pobrano w 6 razy więcej aplikacji niż do Windows 8. Według firmy Microsoft liczba użytkowników nowego systemu w ciągu trzech lat osiągnie 1 mld.

Z tą pozytywną wiadomością w tle akcje Microsoft wzrosły o 2,24 punktu czyli o 5,53%. Spodziewa się, że w najbliższej przyszłości taki trend się utrzyma. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.