Alibaba otworzy centrum w Bułgarii

Chiński sklep internetowy Alibaba planuje wybudować centrum logistyczne w Bułgarii do odbioru i przetwarzania europejskich zamówień. Wiadomość została opublikowana na stronie internetowej rządu Bułgarii. Kilka dni temu polityk Bułgarii Bojko Borys spotkał się z przedstawicielami firmy na Alibaba w celu omówienia planów na przyszłość. Nowe centrum w Europie będzie miało pozytywny wpływ na dochody firmy Alibaba oraz stworzy większą konkurencję dla innych sklepów internetowych.

W ciągu ostatniego miesiąca wartość akcji Alibaba wzrosła o 10,4% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniały trend wzrostowy, który można wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji