Alibaba rozwija handel

Chiński sprzedawca Alibaba rozpoczął współpracę z firmą handlową Bailian Group. Firmy będą pracować nad stworzeniem nowych projektów handlowych. Bailian Grupa sprzedaje metale kolorowe, samochody oraz produkcję chemiczną i elektroniczną. W ramach współpracy, Alibaba i Bailian Grupa rozszerzy swoją obecność w branży detalicznej, co doprowadzi do wzrostu zysków i rozwoju firmy.

Od połowy stycznia wartość akcji Alibaba wzrosła o 6,6% i w dalszym roku wzrasta. Jest to wspaniały trend, który można wykorzystać dla poprawnego prognozowania. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji