Alibaba otworzy nowe centrum

Największy na świecie detalista Alibaba planuje budowę nowego centrum logistycznego w Malezji. Przemówienie prezydenta spółki jest spodziewane w przyszłym tygodniu, ale już wiadomo, że nowe centrum zajmie około 10 tysięcy hektarów. Jeszcze nie ma informacji o tym, na jakie środki centrum zostanie wybudowane - funduszy firmy Alibaba lub funduszy firm lokalnych. W każdym razie nowe centrum będzie miało pozytywny wpływ na wartość akcji spółki.

Od połowy lutego wartość akcji Alibaba wzrosła o 4,8% i oczekiwane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji