Amazon otrzymał rekordowy zysk

Amazon opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2016 roku. Zysk netto jednego z największych sklepów internetowych Amazon wyniósł 513 mln USD. Kwota ta znacznie przekroczyła oczekiwania analityków i ustanowiła rekord w całej historii firmy. Sprzedaż firmy w pierszym kwartale wzrosła o 28%. Ponad połowę zysku przyniósł dział Amazon Web Services. Sprzedaż od stycznia do marca wzrosła o 64 % w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku, osiągając 2.6mld.

Po publikacji wiadomości wartość akcji Amazon wzrosła o 12 %. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj