Amazon otworzy sklep bez kolejek

W przyszłym roku firma Amazоn otworzy sklep bez kas. Sklep „Amazоn Go” będzie otwarty w USA. W sklepie nie będzie kas oraz obsługi i ze względu na to nie będzie kolejek. Praca sklepu polega na tym, że wszyscy klienci muszą pobrać na smartfonie specjalny program, który przy wejściu do sklepu zostanie aktywowany i będzie śledził wszystkie towary, które zostaną wybrane. Po zakupach przy wyjściu ze sklepu aplikacja automatycznie dokona płatności z rachunku klienta, który będzie powiązany z kontem Amazоn.

Od połowy listopada wartość akcji Amazon wzrosła o 5,3% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj