Amazon za dzień stracił $6 mld

Jedna z największych firm sprzedaży internetowej straciła ok $6 mld na wartości. Wszystko z powodu gwałtownego spadku wartości akcji tej spółki. Amazon końcem roku obniżył poziom oczekiwanych przychodów i zysków na akcję co doprowadziło do spadku cen akcji. Amazon osiągnął pozytywne wyniki finansowe w pierwszych 3 kwartałach poprzedniego roku, niestety ostatni kwartał był bardzo słaby. Amazon nie był w stanie obsłużyć rosnącej liczby użytkowników. Przykładowo firma Amazon nie była w stanie zrekompensować kosztów poniesionych przez klientów za akcję „bezpłatna wysyłka”.

Wartośc akcji Amazon wykazały rekordowy spadek o 7,61%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji