Apple kupuje startup Turi

Apple kupuje startup Turi. Turi – projekt, który pracuje nad uczeniem maszynowym oraz technologią rozwoju sztucznej inteligencji. Produkty Turi są szeroko stosowane w dziedzinie IT. Wcześniej startup został wysoko oceniony przez przedstawiciela Amazon. Umowa kosztowała 200 tys.USD, ale firma nie komentuje tego zakupu. Zakup Turi w przyszłości może pomóc Apple w rozwoju nowych i unikalnych projektów. Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na wartość akcji Apple.

Od początku miesiąca cena akcji Apple wzrosła o 3,2%. Inwestycje w to aktywo jest dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.