Apple pracuje nad własnym produktem Google Glass

Firma Apple pracuje nad nowym produktem, okulary, które są podobne na Google Glass. Firma zamówiła partię wyświetlaczy , które mogą wyświetlać informacje dla ludzkiego oka. Apple planuje połączyć produkt z telefonami iPhone, aby uzyskać więcej rzeczywistości. Okulary Google nie weszły na rynek masowy ze względu na pewne problemy techniczne. Jeśli Apple będzie w stanie stworzyć udaną wersję okularów, produkcja zostanie uruchomiona w 2018 roku.

Od połowy lata wartość akcji Apple wzrosła o 8,5%. Spodziewane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj