Baidu zamieszany w skandal

Największy chiński serwis internetowy po skandalu związanego ze śmiercią studenta okazał się pod okiem regulatorów. 21-letni Wei Zexi chorował na rzadką odmianę choroby nowotworowej i postanowił skorzystać z reklamy na Baidu, która oferowała alternatywne opcje leczenia, jednak leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Administracja cyberprzestrzeni nakazała Baidu dokonać zmian w systemie, a mianowicie informować klientów o ewentualnych zagrożeniach oraz zmniejszyć ilość reklam. Ogólna sytuacja miała negatywny wpływ na reputację Baidu.

Wartość akcji Baidu już spadła o 1,97% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są. dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj