Barclays i Deutsche Bank walczą z korupcją

Dwa największe banki europejskie przeprowadzają nowe zasady zwalczania prania pieniędzy. Każdy bank postanowił zamknąć 35 tys. kont klientów z powodu podejrzenia o korupcję. Obecność takich rachunków jest bardzo ryzykowna ze względu na zaostrzenie obowiązujących przepisów. Wcześniej, Barclays i Deutsche Bank był zmuszony zapłacić wysokie kary za takie naruszenia. Sytuacja miała negatywny wpływ na wartość tych dwóch aktywów.

Wartość akcji Barclays spadły o 0,62%, Deutsche Bank – o 1,36%. Inwestycje w te aktywa są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj