BlackBerry przedstawił nowe produkty

Firma BlackBerry w niedalekiej przyszłości planuje wydać kilka nowych produktów. Po przedstawieniu nowego smartfonu Keyone z klawiaturą QWERTY, telefon jest już dostępny w przedsprzedaży i kosztuje 600 euro. Spółka wydała również nową aplikację, która jest już dostępna w Google Play. Nowa aplikacja Privacy Shade pomaga chronić ekran telefonu przed wzrokiem ciekawskich, zasłaniając większość ekranu, która może być regulowana przez użytkownika. Obecnie nowa aplikacja jest dostępna tylko dla urządzeń mobilnych BlackBerry.

W ciągu ostatniego tygodnia, wartość akcji firmy BlackBerry wzrosła o 5,1% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji