BlackBerry złożył pozew przeciwko firmie Nokia

Firma telekomunikacyjna BlackBerry złożyła pozew przeciwko firmie Nokia. BlackBerry twierdzi, że Nokia zastosowała kilka opatentowanych technologii posiadanych przez BlackBerry. Nokia nie ma żadnych praw do wykorzystywania technologii bez licencji, które obejmują 11 produktów BlackBerry. W chwili obecnej kwota odszkodowania jest nieznana, ale wygrany pozew będzie miał pozytywny wpływ na akcje spółki.

W ciągu ostatniego tygodnia wartość akcji BlackBerry wzrosła o 4,6% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniały trend wzrostowy, który inwestorzy mogą wykorzystać dla prognozowania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji