BMW ogłosił akcje serwisowa na ponad 600.000 samochodów

Jeden z największych producentów samochodów w Niemczech ogłosił akcje serwisowa na ponad 600.000 samochodów. Powodem takich poważnych działań był błąd w konstrukcji fotelika. Wada została odkryta przez przypadek po reklamacji od jednego z właścicieli samochodów. BMW rozpocznie akcje od 12 lipca, podczas którego za darmo wyeliminować wszelkie istniejące problemy. Błąd konsktukcyjny miał negatywny wpływ na wartość spółki.

Akcje BMW mają wyraźną tendencję negatywną. W ciągu ostatnich dwóch dni, wartość akcji spadła o 2 punkty, i nadal będzie spadać, co daje inwestorom doskonałą okazję do zarobienia pieniędzy. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.