BP poniósł ogromne straty

Jeden z największych koncernów naftowych na świecie na podstawie wyników z 2015 roku stracił ok. $6,5 mld. Jest to najgorszy wynik spółki w ciągu ostatnich 20 lat. Ten gwałtowny spadek jest spowodowany ogólnoświatowym spadkiem cen ropy naftowej oraz gazu. Zysk netto firmy zmniejszył się dwukrotnie. Ponadto do końca 2017 roku BP planuje zwolnić około 7 tysięcy pracowników.

Po publikacji wyników finansowych spółki, wartość akcji BP spadła o 8,9% i nadal spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 08:30 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji