BP wchłania swoich konkurentów

Jeden z największych koncernów naftowych na świecie, poinformował o zakupie niemieckiej spółki Ruhr Oel razem z Rosnieft. Firma będzie podzielona i zreorganizowana. Nabycie przedsiębiorstwa pozwoli firmie BP bardziej jakościowo wykorzystywać swoje strategie i optymalizować swoją działalność. Niemal równocześnie firma BP nabyła naftowe i gazowe aktywa amerykańskiej firmy Devon Energy. Przy takim tempie w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się zwiększenia zysków spółki BP, a to oczywiście będzie miało wpływ na wzrost akcji.

Wiadomość miała pozytywny wpływ na to aktywo. Wartość akcji BP już wzrosła o 1,54% i nadal wzrasta. Inwestorzy mają doskonałą okazję zarobić na dalszym wzroście akcji tej spółki. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 08:30 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.