British American Tobacco jest oskarżony o korupcję

Brytyjska firma tytoniowa została oskarżona o przekupywanie zagranicznych urzędników w celu ukrycia nieprzestrzegania antynikotynowych praw w krajach afrykańskich. Fakty o korupcji ujawnił jeden z byłych pracowników firmy, który ma wyraźne dowody konkretnych przypadków korupcji, takich jak nagrania rozmowy z jednym z dyrektorów firmy.

British American Tobacco w rzeczywistości może zostać ukarany za korupcję , w chwili obecnej zwolennicy praw kontroli tytoniu wymagają rozpoczęcia pełnego procesu karnego.

Ta negatywna wiadomość niezwłocznie wpłynęła na wartość akcji tej spółki, które już spadły o 1,32%. Inwestorzy mają doskonałą okazję, aby zarobić na dalszym spadku akcji British American Tobacco. Inwestycje będą dostępne podczas sesji europejskiej od godziny 9:00 do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.