British American wygenerował rekordowy zysk

Zysk netto British American Tobacco wzrósł o 38%. Sprzedaż znanych marek papierosów Kent i Rothmans przekroczyła wcześniejsze dane o 3% i 46%. Ważnym podkreślenia jest, że firma wykazuje pozytywną dynamikę. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wartość akcji British American Tobacco wzrosła o 155 punktów. Po publikacji wyników finansowych tej spółki inwestorzy mogą spodziewać się silnego skoku wartości akcji.

Ze względu na pozytywne wiadomości wartość akcji British American Tobacco wzrosła o 1,3% i w dalszym ciągu wrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji