Caterpillar traci swoje zyski

Jedna z wiodących firm produkujących maszyny budowlane opublikowała swoje wyniki za trzy miesiące tego roku. Sprzedaż detaliczna spadła o 12%. Ten wskaźnik wykazuje spadek już 41 miesięcy, co ma negatywny wpływ na przychody spółki. Wcześniej firma Caterpillar podjęła drastyczne decyzje w celu obniżenia kosztów, jednak zarząd spółki spodziewa się spadku przychodów jeszcze o 10%.

Opublikowane wyniki miały negatywny wpływ na akcje Caterpillar, których wartość spadła o 1,64%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj