Caterpillar zatrzymuje swoją produkcję

Jedna z wiodących firm produkujących maszyny budowlane Caterpillar postanowiła zakończyć produkcję samochodów ciężarowych Ultra Truck. Pomimo wszystkich jego doskonałych parametrów technicznych, transportowanie tych modeli jest skomplikowane ze względu na jego masę i rozmiary. To było głównym powodem spadku popytu na te maszyny. Aby zrekompensować stratę przychodów z tego sektora, Caterpillar postanowił skupić się na produkcji urządzeń przeznaczonych dla leśniczych i spółek komunalnych.

Wiadomość ta miała wpływ na akcje Caterpillar, których wartość już wzrosła o 0,85% I w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji