Caterpillar zapłaci $74 mln

Jedna z wiodących firm produkujących maszyny budowlane została oskarżona o nielegalne wykorzystanie patentu jednego ze swoich konkurentów, firmy Miller UK Ltd. Nowością było zaadaptowanie tak, koparek aby dać pracownikowi możliwość wykonywania wszystkich operacji bez wychodzenia z kabiny. Firma Miller UK Ltd. poniosła duże straty finansowe i była zmuszona zwolnić ponad połowę pracowników. Pięć lat temu przeciwko Caterpillar był złożony pozew i w wyniku 2-miesięcznego procesu sąd postanowił, że firma musi zapłacić wielomilionowe odszkodowanie. Odwoływania Caterpillar zdały się na marne, a kolejne sądy podtrzymały decyzję pierwszej instancji.

Po publikacji tej wiadomości wartość akcji Caterpillar spadła o 1,04%. Inwestorzy mają okazję zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.