Cena akcji Rio Tinto spada ze względu na spadek cen surowców

Akcje firm górniczych zostały przecenione ze względu na spadek cen surowców oraz towarów surowcowych. Jedna z największych na świecie firm górniczych Rio Tinto także nie była wyjątkiem. Zysk tej spółki w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku w porównaniu do zeszłego roku spadł o 43% jednak jednocześnie był wyższy od oczekiwań ekspertów. Istotny wpływ na spadek tego wskaźnika miał spadek popytu na surowce w Chinach.

Akcje Rio Tinto zostały przecenione o 13,5 punktu czyli o 0,52%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji Europejskiej od 09:30 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.