Cena akcji Sberbank wzrosła

Sberbank obniża oprocentowanie kredytów hipotecznych. Odsetki od specjalnego programu hipotecznego będą wynosić 11,4% w skali roku w rublach. Poprawa warunków zwiększa dostępność kredytów. Wcześniej Sberbank opublikował pozytywne wyniki pracy do których przyczyniła się z specjalna oferta «Wyjątkowy». W ciągu 10 miesięcy istnienia tej oferty kwota depozytów dokonanych przez klientów wyniosła 500 mld. RUB.

Opublikowane wiadomości mają pozytywny wpływ na decyzje inwestorów. Akcje Sberbank wzrosły o 0,26 punktu czyli o 0,36%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie od 08:30 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.