Cena cukru wzrasta

Ze względu na deszczową pogodę w Brazylii, cena cukru na świecie wzrosła. W związku ze spodziewanym deficytem w końcu 2016 i na początku 2017 roku, oczekiwany jest długoterminowy wzrost tego aktywa. W Chinach rząd zamierza wspierać lokalnych producentów cukru w celu zmniejszenia importu surowców w kraju dla firm. Według analityków cena cukru będzie wzrastać, dopóki w Chinach nie stabilizuje się produkcja cukru.

Od początku roku cena cukru wzrosła o 53,9%. Wskaźnik osiągnął poziomu, który był zanotowany dwa lata temu. Spodziewane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 11:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji