Cena metali szlachetnych spada

Już kilka dni cena złota i srebra znajduje się pod presją. Ostatnie dane statystyczne dot. rynku pracy w USA wywołały zadowolenie uczestników rynku. Pozytywne dane statystyczne dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w ubiegłym tygodniu miały pozytywny wpływ na wartość USD oraz wywołały spadek zaufania do metali szlachetnych.

Ponadto w poniedziałek brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, dlatego spodziewany jest dalszy spadek cen złota i srebra.

Ze względu na obecną sytuację inwestorzy mają okazję zarobić na spadku takich aktywów jak GOLD oraz SILVER. Przypominamy, że inwestycje w GOLD (złoto) są dostępne na naszej platformie od 05:30 do 21:00 czasu środkowoeuropejskiego. Inwestycje w SILVER (srebro) są dostępne od 06:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj