Cena ropy naftowej wzrosła o 6%

Cena ropy naftowej wykazuje silny wzrost z powodu zbliżających się rozmów pomiędzy ministrem ropy naftowej Arabii Saudyjskiej i ministra energetyki Rosji. Na spotkaniu zostaną omówione wspólne działania na rzecz dalszej produkcji ropy naftowej. W ostani piątek poinformowano o tym, że OPEC zamierza zmniejszyć produkcję ropy naftowej, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen tego aktywa.

Wartość czarnego złota aktywnie wzrasta. Ropa naftowa Brent notowana jest po $35, WTI - $31. Przypominamy, że inwestycje w ropę naftową (OIL) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji