Cena ropy naftowej zaczęła spadać

W ciągu ostatnich kilku dni nastąpił wyraźny wzrost wartości ropy naftowej. Przyczyzną było spotkanie OPEC w Wiedniu, na którym omówiono zmniejszenie wydobycia ropy naftowej. Po spotkaniu, w piątek rano, cena za baryłkę ropy nieznacznie spadła. Według analityków, nieznaczny spadek nie ma dużego wpływu na rynek finansowy. Redukcja ta ma charakter tymczasowy, więc nie wyklucza się dalszych wzrostów wartości aktywa.

W ciągu ostatniego dnia cena ropy Brent wzrosła o 13,4%. Inwestorzy mogą wykorzystać trend wzrostowy dla otwarcia zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 20:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj