Cena złota wzrasta ze względu na spadek USD

Cena złota wzrosła końcem zeszłego tygodnia osiągnęła 2,5 – tygodniowe maksimum. Przyczyną była publikacja wyników posiedzenia Rezerwy Federalnej. Rada postanowiła nie podnosić stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu popyt na USD znacznie spadł, podczas gdy cena metali szlachetnych wzrosła. Niektórzy inwestorzy uważają, że stopy procentowe mogą być podniesione dopiero w przyszłym roku.

Cena złota Comex wzrosła o 16,9 punktu czyli o 1,51%. Złoto jest notowane $ 1 133,00 za uncję. Przypominamy, że inwestycje w złoto (GOLD) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.