Cena ropy naftowej wzrasta

Cena ropy naftowej Brent za dzień przekroczyła barierę 50$. Cena ropy nadal porusza się w pozytywnym trendzie i wynosi 51,16 $. Przyczyną tak szybkiego wzrostu, stały się opublikowane dane dotyczące zmniejszenia zapasów paliw w USA. Dzienny przyrost czarnego złota stał się najbardziej aktywnym przez długi okres czasu.

Wartość ropy naftowej nadal wzrasta. W ciągu ostatniego dnia cena ropy naftowej WTI wzrosła o 4,17%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie od 04:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.