Cena złota wzrasta

Cena na metal szlachetny wzrasta ze względu na niestabilny stan światowych rynków finansowych. Spadek aktywności gospodarki chińskiej do 7-letniego minimum miał negatywny wpływ na inwestorów. Spadki odnotowały także inne podstawowe indeksy amerykańskie i europejskie. Inwestorzy poszukują bardziej bezpiecznych aktywów, które są w stanie utrzymać swoją wartość. Z tego powodu wzrósł popyt na złoto.

Cena złota rodzaju Comex wzrosła o 3,3 punktu czyli o 0,29%. Przypominamy, że inwestycje w złoto (GOLD) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.