Co to są opcje CFDs, Forex

Transakcje na rynku opcji, CFDs, Forex to jeden z najefektywniejszych sposobów uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji finansowej, w krótkim przedziale czasowym. Zamiast kupowania aktywów, opcja CFDs, Forex pozwala inwestorowi przewidzieć, w którym kierunku pójdzie wartość aktywa w określonym czasie. Kiedy kupujący, zwany też inwestorem, zdecyduje się na zakup opcji, CFDs, Forex poprzez naszą platformę, uTrader przygotuje kontrakt pozwalający inwestorowi na zakup wymienionego aktywa po ustalonej cenie i w określonym czasie od uTrader, zwanego też sprzedającym.

Inwestycje w opcje, CFDs, Forex mają tylko dwa możliwe wyniki i przed zakupem jakiejkolwiek opcji, inwestor jest świadom obu z nich. To dlatego opcje, CFDs, Forex są powszechnie nazywane (FROs) opcje o ustalonym zwrocie, opcje cyfrowe lub opcje typu wszystko-albo-nic. Same nazwy wskazują na nieodłączne 0-1 właściwości tego typu opcji.

Oto przykład jak wygląda opcja CFDs, Forex w uTrader:

Inwestor chce zakupić za 100$ opcję CFDs, Forex na ropę i uważa, że w określonym czasie cena akcji ropy wzrośnie w porównaniu z ceną w momencie zakupu. Jeśli przewidywanie inwestora jest prawidłowe uTrader oferuje 80% zwrotu inwestycji.

Oto możliwe wyniki dla tej opcji CFDs, Forex:

1 - Jeśli cena akcji ropy po upływie 5 godzin jest wyższa, wtedy inwestor otrzyma od uTrader wypłatę 180$.

0 - Jeśli cena akcji ropy jest niższa na koniec tego okresu, wtedy inwestor nie dostanie nic.

Dlaczego opcje, CFDs, Forex są wyjątkowe?

Oto 3 aspekty, które odróżniają opcje, CFDs, Forex od prostych opcji często zwanych opcjami waniliowymi:

Opcje proste/waniliowe

Opcje CFDs, Forex

Termin wygaśnięcia

Wygasa miesięcznie lub kwartalnie

Wygasa w ciągu godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca

Wypłata

Zależna od ilości zmian w cenie danego aktywa

Ustalona w momencie zakupu

W pieniądzu: 70%

Poza pieniądzem: 0%

Realizacja

W dowolnym momencie przed terminem wygaśnięcia

Nie może być zrealizowana przed terminem wygaśnięcia

Istotne jest zrozumienie, jak te różnice wpływają na Twoją inwestycję:

Po pierwsze, opcje, CFDs, Forex wygasają na koniec godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca, a więc zyski powstają nieomalże natychmiast w przeciwieństwie do innych opcji, które mogą nie wygasać przez wiele miesięcy lub dłużej.

Po drugie, w opcjach CFDs, Forex mamy do czynienia z zarządzaniem ryzykiem, z powodu określonej z góry stałej stopy wypłaty. Natomiast wypłaty dla innych rodzajów opcji zależą od stopnia zmiany w cenie danego aktywa.

Po trzecie, gdy opcja CFDs, Forex zostanie już zakupiona, jesteś z nią związany do momentu jej wygaśnięcia, w przeciwieństwie do innych opcji, które mogą być kupowane i sprzedawane w dowolnym momencie, przed terminem wygaśnięcia.

Jeśli szukasz interesującego i wysoko zyskownego sposobu na handel akcjami na rynku online, uTrader jest odpowiednim miejscem dla Ciebie, a opcje, CFDs, Forex to doskonały sposób na inwestowanie swoich pieniędzy. Handel na naszej platformie jest prosty i szybki, a do tego oferujemy pomoc online, aby towarzyszyć Ci gdybyś napotkał jakiekolwiek trudności.