Coca-Cola rozszerza swoją obecność w krajach Afryki

Firma Coca-Cola planuje nabycie i fuzję kilku najważniejszych producentów napojów bezalkoholowych w Afryce. Amerykańska firma już pracuje na rynku 13 krajów Afryki Północnej i Zachodniej, wśród których Ghana, Mauretania, Gwinea Równikowa, Algieria i inne. Dochód firmy w tych krajach w ciągu ostatniego roku wyniósł około $ 78 milionów dolarów. Wejście na rynek innych krajów Afryki pozwoli Firmie Coca-Cola w kilka razy zwiększyć sprzedaży i zyski.

Po opublikowaniu tych wiadomości akcje firmy Coca-Cola wzrosły o 0,46 punktu czyli o 1,16%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.