Coca-cola zwiększyła dywidendy dla inwestorów

W firmie Coca-cola, końcem poprzedniego tygodnia zwołano zebranie zarządu, gdzie zdecydowano zwiększyć kwartalną kwotę dywidend. Dywidenda dla inwestorów za zwykłą akcję wzrosła o 33 centów. W ujęciu rocznym stopa dywidend wzrośnie od $ 1,22 do $ 1,32 za akcję. Wzrost wartości dywidend jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i wskazuje na stabilny wynik finansowy firmy.

Ze względu na tą wiadomość akcje spółki wzrosły o 0,35 punktu lub 0,85%. Przypominamy, że inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.