Daimler zachowuje wiodącą pozycję

Jedna z największych firm motoryzacyjnych w Niemczech pozostaje światowym liderem w produkcji autobusów. Wysoki popyt był spowodowany dużą liczbą pasażerów w kierunki międzynarodowe. Sprzedaż Daimler Buses już wzrosła o 3%, co zwiększyło zyski działu do 214 mln euro. Wzrost zysków z pewnością będzie miał pozytywny wpływ na wartość akcji tej spółki.

Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na wartość akcji Daimler, która wzrosła już o 1,38% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji