Decyzja w sprawie stóp procentowych Fed
wspólnie z Przemysławem Drużbackim
Webinary 14 grudnia
14:00 czasu polskiego
Oglądaj webinar
19:30 czasu polskiego
Oglądaj webinar

Członkowie Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) biorą udział w głosowaniu w sprawie krótkoterminowych stóp procentowych. Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na wartość waluty krajowej, dlatego inwestorzy uważnie obserwują wyniki głosowania.

Wzrost stóp procentowych ma pozytywny wpływ na wartość dolara amerykańskiego. Natomiast, jeśli stopa procentowa będzie niższa, niż się spodziewano, będzie to miało negatywny wpływ na walutę amerykańską.

DEPOZYT
Aby zapisać się i otrzymać hasło do webinaru proszę skontaktować się z osobistym analitykiem finansowym lub z specjalistą do spraw optymalizacji handlu.
DEPOZYT
Aby zapisać się i otrzymać hasło do webinaru proszę skontaktować się z osobistym analitykiem finansowym lub z specjalistą do spraw optymalizacji handlu.
Analityk finansowy Przemysław Drużbacki jest specjalistą najwyższej klasy, którego charakteryzują inwestycje w momencie publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych. Inwestując w oparciu o dane publikacje Przemysław Drużbacki wykazuje wyjątkową zyskowność.