Deutsche Bank będzie mógł uzyskać $ 4 mld

Największy bank w Niemczech informował o sprzedaży swoich udziałów w chińskim banku Hua Xia. Dochód ze sprzedaży wyniesie prawie $4 mld i pomoże to Deutsche Bank rozwiązać wszystkie istniejące problemy. Wśród nich można wymienić spadek poziomu zadłużenia, wysokość strat oraz brak potrzeby redukcji miejsc pracy. Oczywiście dla Deutsche Bank jest to bardzo udana umowa. Warto zauważyć, że rynek zareagował na tą wiadomość bardzo pozytywnie.

Wartość akcji Deutsche Bank już wzrosła o 2,39% i nadal wzrasta. Inwestorzy mają wspaniałą okazję zarobić na dalszym wzroście tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 08:00 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.