Deutsche Bank oskarżony o pranie pieniędzy

Największy niemiecki bank został oskarżony o naruszenie zasad sankcji międzynarodowych oraz brak przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Brytyjski regulator finansowy FSA przeprowadził własne dochodzenie podczas którego ujawnił dużą liczbę uchybień w działalności banku. Sytuacja z pewnością będzie miała negatywny wpływ na reputację firmy.

Wartość akcji Deutsche Bank spadła o 2,67% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj