Deutsche Bank spodziewa się straty za Q1

Największy bank w Niemczech poinformował o negatywnych prognozach na temat wyników finansowych za pierwszy kwartał tego roku. Deutsche Bank spodziewa się dużych strat, które były przede wszystkim związane z niestabilną sytuacją gospodarczą, mającą znaczny wpływ na sektor bankowy. Poinformowano również o tym, że bank zmniejszył premie dla pracowników o 17%. Sprawozdanie zostanie opublikowane pod koniec kwietnia, które z pewnością będzie miało wpływ na wartość akcji Deutsche Bank.

Wiadomość miała negatywny wpływ na wartość akcji Deutsche Bank, których wartość spadła o 2,5% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji