Disney osiągnął rekordowy wynik

Firma Walt Disney w ciągu ostatnich 6 miesięcy osiągnęła rekordowe przychody. Po premierze takich filmów jak: «Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów», «Księga dżungli» oraz «Zwierzogród», zysk spółki wyniósł 5,2 mld USD. Obecnie w kinach można już oglądać animację «Gdzie jest Dory», która już zarobiła około $ 700 mln. Premiery 2016 roku miały pozytywny wpływ na wartość akcji Walt Disney.

Cena akcji Disney od końca ostatniego miesiąca wzrosła o 6%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.