Ebay traci swoje zyski

Wysokość zysków jednej z największych firm sprzedaży internetowej, zgodnie z wynikami finansowymi za 4 kwartał, spadła o 6%. Na taki gwałtowny spadek miał wpływ spadek wartości dolara amerykańskiego i popytu na rynku, a także zmodyfikowanie systemu płatniczego PayPal w osobną niezależną firmę, która wcześniej była częścią Ebay. Firma jest nastawiona pozytywnie i zamierza skorygować zyski w pierwszym kwartale tego roku.

Wiadomość ta miała oczywiści negatywny wpływ na akcje Ebay, których wartość już spadła o 0,86% i nadal spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.