Exxon Mobil – spadek dochodów -85%

Według wyników finansowych za 4 kwartał 2015 roku, największa spółka naftowa Exxon Mobil poinformowała o wielomiliardowych stratach. Gwałtowny spadek cen surowców spowodował spadek rocznych zysków tej spółki spadł z $32,5 mld do $16,2 mld. W celu rozwiązania istniejących problemów Exxon Mobil planuje zmniejszyć swoje inwestycje o 25%, optymalizować koszty i skupić się na nowych projektach.

Po publikacji tych wiadomości wartość akcji Exxon Mobil spadła o 2,23% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne w sesji USA na naszej platformie od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji