Exxon Mobil nadal traci swoje zyski

Ceny akcji największej prywatnej spółki naftowej spadły o 17% w 2015, wszystko w kontekście spadających cen ropy naftowej. Od początku ExxonMobil już stracił 3%, kiedy inwestorzy zaczęli aktywnie sprzedawać swoje akcje z powodu kolejnej fali spadków cen ropy naftowej. Długa recesja doprowadziła do tego, że zysk spółki w bieżącym roku zmniejszył się o połowę. Według analityków, poziom dochodów z 2014 roku firma będzie mogła osiągnąć nie wcześniej niż na początku 2018 roku.

Wartość akcji Exxon Mobil juz spadła o 2,83% I nadal spada. Jest to wspaniała okazja zarobić na dalszym spadku akcji tej spółki. Inwestycje w to aktywo są dostępne w sesji USA na naszej platformie od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.