ExxonMobil odkrył złoża ropy naftowej

ExxonMobil poinformował o odkryciu nowego złoża ropy naftowej u wybrzeży Gujany. Ilość znalezionego surowca szacowana jest na około 1,4 mld baryłek. To odkrycie w przyszłości pomoże ExxonMobil ulepszyć proces produkcji ropy naftowej. Po odkryciu złóż ropy naftowej wartość akcji ExxonMobil osiągnęła poziomu 93,84.

Jest to wspaniała okazja, aby zarobić na dalszym wzroście akcji tej spółki. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.