ExxonMobil rozpoczął pracę na nowym polu

Pomimo protestów organizacji ekologicznych, znany koncern naftowy ExxonMobil rozpoczął produkcję gazu ziemnego w nowym polu na Alasce. ExxonMobil w wspólnie z uczestnikami tego projektu inwestowali około 4 mld $. Firma planuje w ciągu kilku miesięcy wyprodukować 10 tysięcy baryłek gazu.

Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na akcje ExxonMobil, których wartość już wzrosła o 0,74% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji